Ta reda på vad din skoter har för modellchassi

Är du ändå osäker så kontakta oss så hjälper vi dig.

ModellMotorPlattform
Backcountry X-RS Rev Gen5
Backcountry Adrenaline Rev Gen5
Backcountry Sport Rev Gen4
Expedition Xtreme Rev Gen4
Expedition SE Rev Gen4
Expedition LE Rev Gen4
Expedition Sport Rev Gen4
MXZ X-RS Comp Rev Gen5
MXZ X-RS Rev Gen5
MXZ Sport Rev Gen4
MXZ Neo Rev Gen4
MXZ120/200Youth
Grand Touring Sport Rev Gen4
Renegade X-RS Rev Gen5
Renegade Adrenaline Rev Gen5
Renegade Sport Rev Gen4
Summit X Expert Rev Gen5
Summit Adrenaline Edge Rev Gen5
Summit Adrenaline Rev Gen5
Summit Neo Rev Gen4
Freeride Rev Gen5
Tundra LE Rev Gen4
Skandic LE Rev Gen4
Skandic Sport Rev Gen4
ModellMotorPlattform
Summit X Expert Rev Gen5
Summit Edge Rev Gen5
Summit SP Rev Gen5
Summit Neo Rev Gen4
Freeride Rev Gen5
Backcountry Rev Gen4
Backcountry Sport Rev Gen4
Expedition SE Rev Gen4
Expedition LE Rev Gen4
Expedition Sport Rev Gen4
MXZ X-RS850 E-TECRev Gen5
MXZ X-RS Rev Gen4
MXZ Sport Rev Gen4
MXZ Neo Rev Gen4
MXZ120/200Youth
Grand Touring Sport Rev Gen4
Renegade X-RS Comp Rev Gen4
Renegade X-RS850 E-TECRev Gen5
Renegade X-RS Rev Gen4
Renegade Adrenaline Rev Gen4
Renegade Sport Rev Gen4
Tundra LT Rev Gen4
Tundra LE Rev Gen4
Tundra Sport Rev Gen4
ModellMotorPlattform
Summit X & SP850REV Gen4
Freeride850REV Gen4
Backcountry X-RS850REV Gen4
Backcountry600REV Gen4
Backconutry Sport600REV Gen4
Renegade X-RS850REV Gen4
Renegade Adrenaline900REV Gen4
Renegade Sport600REV Gen4
MXZ X-RS850/600REV Gen4
MXZ Sport600REV Gen4
Grand Touring Sport600REV Gen4
Expedition Xtreme850REV Gen4
Expedition SE900REV Gen4
Expedition LE900REV Gen4
Expedition Sport900REV Gen4
Tundra LT600REV Gen4
Skandic WT900REV Gen4
Skandic Sport600REV Gen4
ModellMotorPlattform
Summit X & SP850REV Gen4
Freeride850REV Gen4
Backcountry X-RS850REV Gen4
Backcountry600REV Gen4
Backconutry Sport600REV Gen4
Renegade X-RS850REV Gen4
Renegade Adrenaline900REV Gen4
Renegade Sport600REV Gen4
MXZ X-RS850/600REV Gen4
MXZ Sport600REV Gen4
Grand Touring Sport600REV Gen4
Expedition Xtreme850REV Gen4
Expedition SE900REV Gen4
Expedition LE900REV Gen4
Expedition Sport900REV Gen4
Tundra LT600REV Gen4
Skandic WT900REV Gen4
Skandic Sport600REV Gen4
ModellMotorPlattform
MXZ X-RS850 E-TEC, 600R E-TECREV Gen4 smal
Backcountry X-RS850 E-TECREV Gen4 smal
Backcountry X Backcountry600R E-TECREV Gen4 smal
Renegade X-RS850 E-TECREV Gen4 smal
Renegade X-RS Adrenaline900ACE Turbo, 900 ACEREV Gen4 bred
Renegade Sport600 ACEREV Gen4 bred
Grand Touring Sport600 ACEREV Gen4 bred
Summit X REV Gen4 smal
Summit SP 154850 E-TECREV Gen4 smal
Summit SP 146600R E-TECREV Gen4 smal
Freeride850 E-TECREV Gen4 smal
Expedition Sport900 ACEREV Gen4 bred
Expedition LEAllaREV Gen4 bred 20″
Expedition SEAllaREV Gen4 bred 20″
Expedition XtremeAllaREV Gen4 bred 20″
TundraAllaREV-XU
SkandicAllaREV-XU
ModellMotorPlattform
MXZ X-RS850 E-TEC, 600R E-TECREV Gen4 smal
Backcountry X 850 E-TECREV Gen4 smal
Backcountry600R E-TECREV Gen4 smal
Renegade X-RS Adrenaline850 E-TECREV Gen4 smal
Renegade X-RS Adrenaline900 ACE, 900 ACE TurboREV Gen4 bred
Renegade Sport600 ACEREV-XS
Grand Touring Sport600 ACEREV-XS
Summit X REV Gen4 smal
Summit SP 165850 E-TECREV Gen4 smal
Summit SP 154600R E-TECREV Gen4 smal
Summit SP 146 REV Gen4 smal
Freeride850 E-TECREV Gen4 smal
Expedition Sport900 ACEREV Gen4 bred
Expedition LEAllaREV-XU
Expedition SEAllaREV-XU
Expedition XtremeAllaREV-XU
Expedition SWTAllaREV-XU
TundraAllaREV-XU
SkandicAllaREV-XU

 

ModellMotorPlattform
MXZ  X-RS850 E-TECREV Gen4 smal
MXZ  XRS Iron Dog600 H.O. E-TECREV-XS
Renegade X-RS850 E-TECREV Gen4 smal
Renegade X Adrenaline1200 4-TEC, 900 ACEREV-XS
Renegade Backcountry X850 E-TECREV Gen4 smal
Renegade Backcountry600 H.O. E-TECREV-XM
Grand Touring Sport600 ACEREV-XS
Summit X850 E-TECREV Gen4 smal
Summit SP 165850 E-TECREV Gen4 smal
Summit SP 154850 E-TECREV Gen4 smal
Summit SP 146850 E-TECREV Gen4 smal
Summit SP600 H.O. E-TECREV-XM
Freeride850 E-TECREV Gen4 smal
Expedition Sport900 ACEREV-XS
Expedition LEAllaREV-XU
Expedition SEAllaREV-XU
Expedition XtremeAllaREV-XU
TundraAllaREV-XU
SkandicAllaREV-XU

 

ModellMotorPlattform
MXZ X-RS600 H.O. E-TECREV-XS
MXZ X850 E-TECREV Gen4
Renegade X-RS800R E-TECREV-XS
Renegade X600 H.O. E-TECREV-XS
Renegade Adrenaline900 ACEREV-XS
Renegade Backcountry X800R E-TECREV-XM
Renegade Backcountry800R E-TEC
600 H.O. E-TEC
REV-XM
Renegade Sport600 ACEREV-XS
Grand Touring Sport600 ACEREV-XS
Summit X850 E-TECREV Gen4
Summit SP 165850 E-TECREV Gen4
Summit SP 154850 E-TECREV Gen4
Summit SP600 H.O. E-TECREV-XM
Freeride800R E-TECREV-XM
Expedition Sport900 ACEREV-XS
Expedition LEAllaREV-XU
Expedition XtremeAllaREV-XU
TundraAllaREV-XU
SkandicAllaREV-XU

 

ModellMotorPlattform
MXZ X-RS800R E-TEC, 600 H.O. E-TECREV-XS
Renegade X-RS800R E-TECREV-XS
Renegade X600 H.O. E-TECREV-XS
Renegade Adrenaline900 ACEREV-XS
Renegade Backcountry X800R E-TECREV-XM
Renegade Sport600 ACEREV-XS
Grand Touring Sport600 ACEREV-XS
Summit X W/T3800R E-TECREV-XM
Summit X600 H.O. E-TECREV-XM
Summit SP600 H.O. E-TECREV-XM
Freeride800R E-TECREV-XM
Expedition Sport900 ACEREV-XS
Expedition LEAllaREV-XU
Expedition XtremeAllaREV-XU
TundraAllaREV-XU
SkandicAllaREV-XU
ModellMotorPlattform
MXZ X-RS800R E-TECREV-XS
MXZ X600 H.O. E-TECREV-XS
MXZ Sport600 ACEREV-XS
Renegade X-RS800R E-TECREV-XS
Renegade X1200 4-TECREV-XR
Renegade Adrenaline900 ACEREV-XS
Renegade Backcountry X600 H.O. E-TECREV-XS
Renegade Sport600 ACEREV-XS
Grand Touring Sport600 ACEREV-XS
Summit X W/T3800R E-TECREV-XM
Summit X600 H.O. E-TECREV-XM
Summit SP600 H.O. E-TECREV-XM
Freeride800R E-TECREV-XM
Expedition Sport900 ACEREV-XS
Expedition LEAllaREV-XU
Expedition XtremeAllaREV-XU
TundraAllaREV-XU
SkandicAllaREV-XU
ModellMotorPlattform
MXZ X-RS, X800R E-TEC, 600 E-TECREV-XS
MXZ X1200REV-XR
MXZ TNT800R E-TEC, 600 E-TEC, 900 ACEREV-XS
MXZ TNT1200REV-XR
MXZ Sport600, 600 ACE, 550 FANREV-XP
Renegade X, Adrenaline800R E-TEC, 600 E-TEC, 900 ACEREV-XS
Renegade X, Adrenaline1200REV-XR
Renegade Backcountry X800R E-TEC, 600 E-TECREV-XS
Renegade Backcountry800R E-TEC, 600 E-TECREV-XS
Renegade Sport600 ACE, 550 FANREV-XP
GSX LE600 E-TEC, 900 ACEREV-XS
GSX SE1200, 800R E-TEC, 600 E-TECREV-XR
Grand Touring1200, 600 E-TECREV-XR
Grand Touring600, 600 ACE, 550 FANREV-XP
Summit X, SP800R E-TEC, 600 H.O. E-TECREV-XM
Summit Sport800R PowerT.E.K., 600REV-XP
Freeride800R E-TECREV-XM
Expedition1200, 600 E-TECREV-XU
Expedition600 ACE, 550 FANREV-XP
Expedition900 ACEREV-XS
Tundra600 E-TEC, 600 ACE, 550 FANREV-XU
Skandic600 E-TEC, 600 ACE, 550 FANREV-XU
ModellMotorPlattform
MXZ X-RSTM800R E-TEC, 600RS, 600 E-TECREV-XP
MXZ X®800R E-TEC, 600 E-TECREV-XSTM
MXZ X1200REV-XR
MXZ TNTTM800R E-TECREV-XS
MXZ TNT600 E-TECREV-XP
MXZ TNT1200REV-XR
MXZ Sport600, 600 ACE, 550 FANREV-XP
Renegade X®800R E-TEC, 600 E-TECREV-XS
Renegade X1200REV-XR
Renegade BackcountryTM X®800R E-TEC, 600 E-TECREV-XS
Renegade Adrenaline800R E-TEC, 600 E-TECREV-XP
Renegade Adrenaline1200REV-XR
Renegade Backcountry800R E-TEC, 600 E-TECREV-XP
Renegade Sport600 ACE, 550 FANREV-XP
GSX LE600 E-TECREV-XP
GSX SE1200, 800R E-TEC, 600 E-TECREV-XR
Grand Touring1200, 600 E-TECREV-XR
Grand Touring600 ACE, 550 FANREV-XP
Summit800R E-TECREV-XMTM
Summit800R PowerT.E.K., 600 E-TEC, 600REV-XP
Freeride800R E-TECREV-XP
Expedition1200, 600 E-TECREV-XU
Expedition600, 550 FANREV-XP
Tundra600 E-TEC, 600 ACE, 550 FANREV-XU
Skandic600 E-TEC, 600 ACE, 550 FANREV-XU
ModellMotorPlattform
Shredder RE Raiden2
Shredder DS Raiden2
Shredder Raiden DS
Xterrian Brutal Raiden-X
Xterrain RE850 E-TECRaiden
Xterrain RE900 ACE Turbo-RRaiden-X
Xterrain Pro Raiden
Xterrain Raiden
Rave RE Raiden
Rave Enduro Raiden
Adventure SC Raiden-X
Adventure Raiden-X
Adventure LX Raiden-X
Commander GLX 5900 Raiden-X
Commander GT Raiden-X
Commander LTD Raiden-X
Commander Raiden-X
49 Ranger Pro Raiden
49 Ranger ST Raiden-X
49 Ranger Raiden-X
59 Ranger Alpine Raiden-X
59 Ranger600 ACERaiden-X
59 Ranger600 EFIRaiden-X
69 Ranger Alpine Raiden-X
69 Ranger Limited Raiden-X
69 Ranger Snow Cruiser Raiden-X
69 Ranger Raiden-X
ModellMotorPlattform
Xterrain 3700600 EFIRaiden
Xterrain 3700600R E-TECRaiden
Xterrain 3900600 EFIRaiden
Xterrain 3900600R E-TECRaiden
Xterrain PRO 3900600R E-TECRaiden
Xterrain PRO 3900850 E-TECRaiden
Xterrain RE 3700850 E-TECRaiden
BoonDocker 3900600R E-TECRaiden
BoonDocker 3900850 E-TECRaiden
BoonDocker RE 3700850 E-TECRaiden
BoonDocker RE 3900850 E-TECRaiden
BoonDocker DS 3900850 E-TECRaiden
BoonDocker DS 4100850 E-TECRaiden
Rave RE600R E-TECRaiden
Rave RE850 E-TECRaiden
Rave Enduro600R E-TECRaiden
   
49 Ranger600 ACERaiden-X (400 mm)
49 Ranger PRO 600R E-TECRaiden-X (400 mm)
49 Ranger PRO900 ACERaiden-X (400 mm)
49 Ranger ST900 ACERaiden-X (400 mm)
Xterrain RE 3700900 ACE Turbo RRaiden-X (400 mm)
Adventure600 ACERaiden-X (400 mm)
Adventure LX600 ACERaiden-X (400 mm)
Adventure SC900 ACERaiden-X (400 mm)
   
Commander 600R E-TECRaiden-X (500 mm)
Commander 900 ACERaiden-X (500 mm)
Commander 900 ACE TurboRaiden-X (500 mm)
Commander Limited 600R E-TECRaiden-X (500 mm)
Commander Limited 900 ACERaiden-X (500 mm)
Commander Limited 900 ACE TurboRaiden-X (500 mm)
Commander Grand Tourer 900 ACERaiden-X (500 mm)
Commander Grand Tourer900 ACE TurboRaiden-X (500 mm)
Xterrain Brutal 850 E-TECRaiden-X (500 mm)
59 Ranger 600 ACERaiden-X (500 mm)
59 Ranger 600 EFIRaiden-X (500 mm)
59 Ranger Alpine 900 ACERaiden-X (500 mm)
   
69 Ranger 900 ACERaiden-X (600 mm)
69 Ranger Limited 900 ACE TurboRaiden-X (600 mm)
69 Ranger SnowCruiser900 ACE TurboRaiden-X (600 mm)
69 Ranger Alpine 900 ACE TurboRaiden-X (600 mm)
ModellMotorPlattform
Boondocker 3900600R E-TECRaiden
Boondocker DS 3900850 E-TECRaiden
Boondocker DS 4100 (Spring only)850 E-TECRaiden
Boondocker RE 3700850 E-TECRaiden
Boondocker RE 3900850 E-TECRaiden
Boondocker RE 3900 (short tunnel) (Spring only)850 E-TECRaiden
Xterrain 3700600 EFI/600R E-TECRaiden
Xterrain 3900600R E-TECRaiden
Xterrain PRO 3900600R E-TEC(850 E-TECRaiden
Xterrain RE 3700850 E-TECRaiden
Xterrain RE 3900850 E-TECRaiden
Xterrain RE 3700 Turbo900 ACE TurboRaiden X
Xterrain Brutal 3900850 E-TECRaiden X
Xtrim 600 ACERaiden X
Xtrim LX600 ACERaiden X
Xtrim SC900 ACERaiden X
Commander 600R E-TEC/900 ACE/900 ACE TurboRaiden X
Commander Limited (spring only)600R E-TEC/900 ACE/900 ACE TurboRaiden X
Commander Grand Tourer 900 ACE/900 ACE TurboRaiden X
Rave RE600R E-TEC/850 E-TECRaiden
Rave Enduro (spring only)600T E-TECRaiden
49 Ranger 600 ACERaiden X
49 Ranger PRO600R E-TEC/900 ACERaiden X
49 Ranger ST900 ACERaiden X
59 Ranger 600 EFI/600 ACERaiden X
69 Ranger Alpine900 ACE TurboRaiden X
69 Ranger 900 ACERaiden X
69 Ranger Snow Cruiser900 ACERaiden X
ModellMotorPlattform
Boondocker 3900600R-E-TECRAIDEN
Boondocker RE 3700/3900850 E-TECRAIDEN
Boondocker DS 3900/4100850 E-TECRAIDEN
Xterrain 3700/3900600R E-TECRAIDEN
Xterrain RE 3700900 ACE TurboRAIDEN-X 400mm
Xterrain RE 3700/3900600R E-TEC
850 E-TEC
RAIDEN
Xtrim SC900 ACERAIDEN-X 400mm
Xtrim RE850 E-TECRAIDEN
Xtrim RE600 ACERAIDEN-X 400mm
Xtrim LX600 ACERAIDEN-X 400mm
Rave RE600R E-TEC
850 E-TEC
RAIDEN
Rave Enduro600R E-TECRAIDEN
Commander900 ACE
900 ACE Turbo
600R E-TEC
RAIDEN-X 500mm
Commander Limited900 ACE
600R E-TEC
RAIDEN-X 500mm
Commander Grand Tourer900 ACE
900 ACE Turbo
RAIDEN-X 500mm
49 Ranger PRO600R E-TEC
900 ACE
RAIDEN-X 400mm
49 Ranger ST900 ACERAIDEN-X 400mm
49 Ranger600 ACERAIDEN-X 400mm
69 Ranger900 ACEXU
69 Ranger SnowCruiser900 ACEXU
69 Ranger Alpine1200 4-TECXU
59 YETI600 ACEXU
ModellMotorPlattform
Boondocker RE 3700/3900850 E-TECRAIDEN
Boondocker DS 3900/4100850 E-TECRAIDEN
Xterrain 3700/3900600R E-TECRAIDEN
Xterrain RE 3700/3900850 E-TECRAIDEN
Xtrim SC900 ACERAIDEN-X
Xtrim RE850 E-TECRAIDEN
Xtrim600 ACEREX²
Rave RE600R E-TEC
850 E-TEC
RAIDEN
Commander900 ACE
600 E-TEC
800R E-TEC
XU
Commander Limited900 ACE
600 E-TEC
XU
Commander Grand Tourer900 ACE
1200 4-TEC
XU
49 Ranger PRO600R E-TEC
900 ACE
RAIDEN-X
49 Ranger ST900 ACERAIDEN-X
49 Ranger600 ACEREX²
69 Ranger900 ACEXU
69 Ranger SnowCruiserAlla XU
69 Ranger Alpine1200 4-TECXU
59 YETI600 ACEXU
Adventure LX600 ACEREX²
ModellMotorPlattform
Boondocker 
RE 3700850 E-TECRAIDEN
DS 3900/4100850 E-TECRAIDEN
Xtrim 
SC900 ACE
600 E-TEC
REX²
 600 ACEREX²
RE600 E-TECREX²
RE850 E-TECRAIDEN
Rave
RE850 E-TECRAIDEN
RE600 E-TECREX²
RS600 E-TECREX²
Commander  
 900 ACE
600 E-TEC
XU
LTD600 E-TECXU
Grand Tourer900 ACE
1200 4-TEC
XU
Touratech800R E-TECXU
49 Ranger
ST900 ACEREX²
 600 ACE
600 E-TEC
REX²
69 Ranger
 900 ACEXU
Army LTD800R E-TEC XU
Alpine1200 4-TECXU
59 YETI
 600 ACEXU
Army600 E-TECXU
Adventure
LX600 ACEREX²
ModellMotorPlattform
Boondocker 
3700/3900800R E-TEC
600 E-TEC
REX²
RE 3700800R E-TECREX²
DS 3900/4100800R E-TECREX²
Xtrim 
SC600 E-TEC
900 ACE
REX²
RE 3500600 E-TEC
800R E-TEC
REX²
RE 600 E-TECREX²
 600 ACEREX²
Rave
RE600 E-TEC
800R E-TEC
REX²
 600 E-TEC
600 ACE
REX²
Commander  
 900 ACE
600 E-TEC
800R E-TEC
XU
Grand Tourer900 ACE
1200 4-TEC
XU
Touratech800R E-TECXU
49 Ranger
ST900 ACEREX²
 600 ACE
600 E-TEC
REX²
69 Ranger
Army LTD800R E-TEC XU
Alpine1200 4-TECXU
59 YETI
 600 ACEXU
69 YETI
Army600 E-TECXU
 900 ACEXU
Adventure
LX600 ACEREX²
ModellMotorPlattform
Boondocker 
3700/3900800R E-TEC
600 E-TEC
REX²
RE 3700800R E-TECREX²
DS 3900/4100800R E-TECREX²
Xtrim 
SC600 E-TEC
900 ACE
REX²
RE 3500800R E-TECREX²
 600 ACEREX²
Rave
RE600 E-TEC
800R E-TEC
REX²
 600 E-TEC
600 ACE
REX²
Commander  
 600 E-TEC
800R E-TEC
XU
Touratech800R E-TECXU
49 Ranger
 600 ACE
600 E-TEC
900 ACE
REX²
69 Ranger
Alpine1200 4-TECXU
59 YETI
 600 ACE
550
XU
69 YETI
Army600 E-TECXU
 900 ACEXU
Adventure
LX600 ACEREX²
Grand Tourer900 ACE
1200 4-TEC
XU
ModellMotorPlattform

Adventure Grand Tourer

900 ACEXU

Adventure Grand Tourer 

1200 4-TECXU

Adventure LX 

600 ACEREX²

49 Ranger 

600 ACEREX²

49 Ranger 

600 E-TECREX²

59 YETI

550XU

59 YETI 

600 ACEXU

69 YETI

600 ACEXU

69 YETI 

900 ACEXU

69 YETI Army 

600 E-TECXU

69 Ranger Alpine 

1200 4-TECXU

Rave 

600 ACEREX²

Rave 

600 E-TECREX²

Rave RE 

600 E-TECREX²

Rave RE

800R E-TEC

REX²

Xtrim 

600 ACEREX²

Xtrim SC 

600 E-TECREX²

Xtrim SC 

900 ACEREX²

BoonDocker 3700

600 E-TECREX²

BoonDocker 3900 

600 E-TECRex2

BoonDocker RE 3700

800R E-TECRex2

BoonDocker DS 3900

800R E-TECREX²

Xtrim Commander 

600 E-TECXU

Xtrim Commander 

600 E-TEC LTDXU

Xtrim Commander

800R E-TECXU
ModellPlattform
Adventure Grand Tourer 600 E-TECXU
Adventure Grand Tourer 1200 4-TECXU
Adventure Grand Tourer 1200 CEXU
Adventure LX 600 ACEREX
49 Ranger 600 E-TECREX
49 Ranger 600 ACEREX
59 YETI 600 ACEXU
59 YETI 550XU
69 YETI 600 ACEXU
69 YETI Army 600 E-TECXU
69 Ranger Alpine 1200 4-TECXU
Rave RE 800R E-TECREX²
Rave RE 600 E-TECREX²
Rave 600 ACEREX
Rave 550REX
Xtrim 600 ACEREX
Xtrim SC 600 E-TECREX²
Xtrim SC 900 ACEREX²
BoonDocker RE 3700 800R E-TECREX²
BoonDocker 3700 600 E-TECREX²
BoonDocker DS 3900 800R E-TECREX²
BoonDocker 3900 600 E-TECREX²
Xtrim Commander 600 E-TECXU
Xtrim Commander 600 E-TEC LTDXU
Xtrim Commander 800R E-TECXU
ModellPlattform
Adventure Grand Tourer 600 E-TECXU
Adventure Grand Tourer 1200 4-TECXU
Adventure Grand Tourer 1200 CEXU
Adventure LX 600 ACEREX
49 Ranger 600 E-TECREX
49 Ranger 600 ACEREX
59 YETI 600 ACEXU
59 YETI 550XU
69 YETI 600 ACEXU
69 YETI Army 600 E-TECXU
69 Ranger Alpine 1200 4-TECXU
Rave RE 800R E-TECREX
Rave RE 600 E-TECREX
Rave GLS 3300 800R E-TECREX
Rave 600 ACEREX
Rave 550REX
Xtrim 550REX
Xtrim 600 ACEREX
Xtrim SC 600 E-TECREX
BoonDocker 3700 800R E-TECREX
BoonDocker 3700 600 E-TECREX
BoonDocker 3900 800R E-TECREX
Xtrim Commander 600 E-TECXU
Xtrim Commander 600 E-TEC LTDXU